Tervetuloa master suomen blogiin

Master Suomen blogista löydät mielenkiintoisia artikkeleita, jotka keskittyvät testaamiseen, rekrytointiin ja työtekijöiden kehittämiseen.

 • Kategoria Muut
 • Haluaisitko palkata motivoituneen työntekijän?

  Kuulin eräänä päivänä kahden opiskelijan keskustelun, molemmat olivat syksyllä aloittaneet opintonsa, toinen taidealalla ja toinen oikeustieteellisessä. Taidealaa opiskeleva henkilö, kutsutaan häntä vaikka Jariksi, oli intoa täynnä ja kertoi, kuinka hän aikoo suorittaa mahdollisimman paljon opintoja ja siten, että hän ei ota kaikista opintopisteitä. Oikeustieteen opiskelija, kutsutaan häntä Minnaksi, ihmetteli, miksi Jari on kiinnostunut opiskelemaan ylimääräistä. Miksi ihmeessä Jari haluaa suorittaa opintoja siten, että jättää opintopisteet ottamatta?
  Kategoria Muut
 • Vastuullinen brändi laatii eettiset periaatteet - myös arviointikäytäntöihin

  Yritysten eettiset periaatteet luovat selkärankaa työntekijöiden toiminnalle. Eettiset periaatteet yleisesti ottaen ottavat kantaa asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen kuten asiakkaiden kohteluun tai asiakaspalautteiden käsittelyyn sekä henkilöstöpolitiikkaan esim. työntekijöiden kohteluun ja työntekijän toimintaan. Kantaa voidaan ottaa myös sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, esimerkkinä suhde sosiaaliseen mediaan. Lisäksi eettisissä periaatteissa voidaan ottaa kantaa mahdollisiin rikkomustilanteiden käsittelyyn, eturistiriitatilanteiden ennaltaehkäisyyn, luottamuksellisen tiedon käsittelyyn ja salassapitoon.
  Kategoria Muut
 • 10 Vinkkiä työilmapiirin parantamiseen

  Monessa organisaatiossa tai tiimissä mietitään keinoja työilmapiirin parantamiseen. Huono työilmapiiri heikentää työn tuloksia, vaikuttaa motivaatioon ja suoriutumiseen, nakertaa yhteishenkeä ja jopa lisää sairaspoissaolojen määrää. Työilmapiirilla on siis merkittävästi vaikutusta yrityksen menestymiseen.
 • Oletko todella objektiivinen kun rekrytoit?

  Epäilemättä teet parhaasi kun rekrytoit; harkitset perusteellisesti, kuka on paras kandidaatti työhön ja sopiiko kandidaatti jo olemassa olevaan tiimiin. Lisäksi olet pohtinut mitä pätevyyksiä kandidaatilla tulee olla, minkälainen persoonallisuus olisi suositeltavaa ja millaista kognitiivista potentiaalia työ vaatii. Ominaisuuksien tarkastelun lisäksi tarkistat myös kandidaatin suosittelijat. Onko rekrytointiprosessisi kuitenkaan todella objektiivinen, vaikka olet ottanut edellämainitut näkökulmat huomioon?