sertifiointikoulutukset

Sertifiointikoulutuksista saat osaamisen menetelmiemme käyttämiseen rekrytoinnissa ja kehittämistarkoituksissa. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat sertifiointitodistuksen.

Ilmoittautuminen koulutuksiin: info (at) mastersuomi.fi

MPA-sertifiointi

Opit määrittelemään tehtäväkriteerin sekä hyödyntämään MPA:ta rekrytoinnin ja kehittämisen tukena.

Koulutuksen jälkeen osaat:            

 • Määritellä työkäyttäytymiseen yhteydessä olevia menestystekijöitä
 • Arvioida henkilön käyttäytymistä MPA:n avulla
 • Sovittaa arviointitulokset yhteen määriteltyjen tehtäväkriteerien kanssa
 • Tehdä strukturoituja haastatteluja arvioinnin tuloksia hyödyntäen
 • Valita sopivan henkilön tehtävään
 • Tiedottaa kaikkia valintaprosessin osapuolia oikein
 • Antaa hyödyllistä tukea valintapäätöksen tueksi 

Koulutuksen kesto:
2 + 1 koulutuspäivää (ja moduulien välillä suoritettavia harjoitustehtäviä)
Jos haluat tarkempia tietoja koulutuksesta, ota yhteyttä.
Tarkista seuraavat koulutukset koulutuskalenterista.

ACE-sertifiointi

Opit arvioimaan työntekijän potentiaalia sekä sovittamaan yhteen kyvyt ja työtehtäviin liittyvät vaatimukset sekä seulonta- että valintaprosesseissa.

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • Määritellä loogisen päättelyn ja työssä oppimisen vaatimukset
 • Arvioida henkilön kyky- ja oppimispotentiaalia
 • Sovittaa yhteen arviointituloksia määriteltyjen päättely- ja oppimisvaatimusten kanssa
 • Tehdä strukturoituja haastatteluja arvioinnin tuloksia hyödyntäen
 • Valita sopivan henkilön tehtävään
 • Tiedottaa kaikkia valintaprosessin osapuolia oikein
 • Antaa hyödyllistä tukea valintapäätöksen tueksi 

Koulutuksen kesto 1,5 pv.
Jos haluat tarkempia tietoja koulutuksesta, ota yhteyttä.
Tarkista seuraavat koulutukset koulutuskalenterista.

OPTO-SERTIFIOINTI

Opit käyttämään OPTO-työpersoonallisuustestiä eettisten ohjeiden mukaisesti rekrytoinnin ja kehittämisen tukena. Tiedät, miten tuot rekrytoivalle taholle lisäarvoa sopivien henkilöiden tunnistamiseen ja tehtävän vaatimusten määrittämiseen.

Koulutuksen jälkeen osaat:            

 • Tunnistaa työssä suoriutumiseen yhteydessä olevia menestystekijöitä
 • Identifioida henkilön suoriutumista ohjaavat draiverit OPTO:n avulla
 • Sovittaa arviointitulokset yhteen määriteltyjen tehtäväkriteerien kanssa
 • Tehdä strukturoituja haastatteluja arvioinnin tuloksia hyödyntäen
 • Tuoda rekrytointipäätöksentekijälle olennaista tietoa valinnan tueksi
 • Tiedottaa kaikkia valintaprosessin osapuolia oikein

 

Koulutuksen kesto:
Etukäteen itsenäisesti suoritettava verkkokoulutusosio (kesto noin 4-6 tuntia) ja yksi lähiopetuspäivä. Loppukoe suoritetaan koulutuksen päätteeksi verkkokoulutusjärjestelmässä.
Jos haluat tarkempia tietoja koulutuksesta, ota yhteyttä.
Tarkista seuraavat koulutukset koulutuskalenterista.

EASI-sertifiointi

Kouluttajana, valmentajana tai esimiehenä saat valmiudet toteuttaa kehittämisprosesseja vuorovaikutuksen, henkilökohtaisen kehittymisen ja tiimien kehittämisen alueilla.

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • Arvioida henkilön tyypillistä käyttäytymistä ja motivaatiota
 • Tunnistaa käyttäytymisen ja motivaation välisiä kriittisiä eroja
 • Kehittää yksilöitä ja tiimejä henkilökohtaisten vahvuuksien ja kehitysalueiden työstämisen kautta
 • Käyttää toimintasuunnitelmia yksilön kehityksen tukena
 • Hyödyntää erilaisia käytännönläheisiä ryhmäharjoituksia ja -tehtäviä henkilöstön ja esimiestyön kehittämisessä
 • Tukea esimiehiä EASIn käyttämisessä mm. kehityskeskusteluissa

Koulutuksen kesto: 2 pv.
Jos haluat tarkempia tietoja koulutuksesta, ota yhteyttä.
Tarkista seuraavat koulutukset koulutuskalenterista.

Oli hyvä, että koulutus oli perusteellinen ja sisälsi paljon harjoitteita. Sain hyvät valmiudet käyttää menetelmää työssäni.

- Osallistujan palaute