Onnistuneet rekrytoinnit

Sopivien ihmisten löytäminen tehtäviin on tärkeää yrityksen menestymisen kannalta. Virherekrytoinnit voivat tulla kalliiksi ja aiheuttaa erilaisia ongelmia organisaatiolle ja työyhteisölle. Olemme auttaneet lukuisia HR-ammattilaisia rekrytointiprosessin parantamisessa henkilöanalyysiemme ja kykytestiemme avulla. 

Tiedonhaku työnhakijasta ei voi perustua ainoastaan hakemuksiin, ansioluetteloihin ja haastatteluihin. Henkilön todellisen käyttäytymisen, kykyjen ja potentiaalin arvioiminen ei näillä keinoilla ole riittävää. Monesti päätökset halutaan kuitenkin tehdä nopeasti ja tehokkaasti. Sopivuuden arvioinnin ei tarvitse olla työlästä tai aikaavievää.

Määrittelemällä tehtävässä onnistumisen edellytykset ja mittaamalla näitä asioita hakijoista Masterin kykytesteillä ja työtyylianalyyseilla saat vankemman näkemyksen hakijan sopivuudesta työtehtävään, tiimiin ja organisaatioon.

 

tavoitteena pitkäaikaiset ja sitoutuneet työntekijät

Keskittymällä tiettyihin henkilön ominaisuuksiin, käyttäytymismalleihin ja kompetensseihin Masterin arviointimenetelmät auttavat sinua löytämään työntekijät, jotka viihtyvät ja motivoituvat työssä ja siten sitoutuvat organisaatioon.

Kykytestimme ja työtyylianalyysimme tuottavat tietoa muun  muassa siitä, miten henkilö toimii suhteessa muihin ihmisiin, kuinka he sopeutuvat uusiin haasteisiin ja kuinka he ratkaisevat eteen tulevia ongelmia.

 

tehokasta tiedon analysointia ja vertailua

Kaikki Masterin työpsykologiset testit toimivat Metis-tietojärjestelmässä. Se mahdollistaa eri testeillä saatujen tulosten analysoinnin ja vertailun. Järjestelmä mahdollistaa myös sujuvan yhteistyön arviointiprosessin eri vaiheissa eri tahojen, kuten kollegoiden ja esimiesten kesken. Järjestelmässä määritellään tehtävän kriteerit sekä vertaillaan hakijoiden tuloksia kriteereihin. 

Järjestelmässä voit arvioida ja vertailla hakijoiden käyttäytymistä suhteessa työskentelytyyliin ja yhteistyöhön muiden kanssa. Master henkilöanalyysi (MPA) antaa vastauksia kysymyksiin, kuten

- Mitkä ovat henkilön vahvuudet ja haasteet muiden ihmisten kanssa työskennellessä?

- Minkälaista käyttäytymistä voimme odottaa heiltä työntekijöinä?

- Miten he työskentelisivät esimiestehtävissä?

Voit myös arvioida ja vertailla hakijoita siinä, miten he ratkaisevat ongelmia. Kognitiivisen kykytestimme (ACE) avulla saat käsityksen siitä, miten nopeasti hakijat kykenevät oppimaan uusia asioita, pystyvätkö he laatimaan toimivia toimintasuunnitelmia ja miten helposti he löytävät ratkaisuja ongelmiin. 

Asiakaspalvelutyössä oikea asenne ja käyttäytyminen on ensiarvoisen tärkeää. Palveluhenkisyyttä sekä muita palvelutehtävissä tärkeitä asioita mittaava BRIGHT-testi soveltuu palveluasenteen tarkistamiseen jo rekrytointiprosessin alkuvaiheessa. Voit kutsua haastatteluun vain ne, joilta löytyy tehtävässä tarvittava asenne ja käyttäytyminen.

Videolla Sirpa Mäkipere If Vahinkovakuutusyhtiöstä kertoo kokemuksiaan yhteistyöstä Master Suomen kanssa.

"Masterin arviointimenetelmien avulla olemme saaneet lisää syvyyttä rekrytointeihin ja monilta virheellisiltä valinnoilta on varmasti vältytty."

- palaute asiakaskyselyssämme