Strateginen HR tuottaa liiketoiminnalle arvokasta tietoa

Menestyksekkäästi suoriutuvat työntekijät ovat yrityksille tärkeä kilpailuetu. Me Masterilla työskentelemme sen eteen, että asiakkaillamme on käytössään kovaa faktaa ihmisiin liittyvän päätöksenteon tueksi, eikä valinta- ja kehittämispäätöksiä tarvitse tehdä vaikutelmien ja oletusten varassa.

mitä on strateginen HR?

Kovassa kilpailussa ja vaativassa liiketoiminnassa, joka on monen yrityksen arkipäivää, on tärkeää löytää täsmälleen oikeat henkilöt johto- ja esimiestehtäviin sekä muihin avainrooleihin. 

Kuvittele, että kaikki yrityksessä kerätty henkilöstön käyttäytymiseen, asenteisiin, kyvykkyyksiin ja potentiaaliin liittyvä tieto, joka nyt on ripoteltuna eri järjestelmiin ja kansioihin, olisi käytettävissä strategisen päätöksenteon tukena. Voisit kertoa esimerkiksi myyntijohtajalle, mitkä ominaisuudet juuri teidän organisaatiossanne ovat tunnusomaisia huippumyyjille tai millä edellytyksillä henkilöt menestyvät esimiestehtävissä ja nostavat yksikkönsä hurjaan kasvuun. Henkilöstöstä heidän työuran aikana kerättävän tiedon hyödyntämisessä on valtava potentiaali.

Masterin tavoitteena on auttaa organisaatioita kerätyn tiedon strategisessa hyödyntämisessä sekä HR:n tuottaman palvelun parantamisessa. Avullamme HR:n ei enää tarvitse tehdä päätöksiä vaikutelmien ja oletusten varassa, vaan päätökset voidaan perustella faktoilla. Tätä muun muassa on HR:n toiminta strategisena kumppanina liiketoiminnalle.

"Masterilla on toimivat ja helppokäyttöiset ratkaisut. Asiantuntijat ovat miellyttäviä ja osaavia. Heidän kanssaan on mukava tehdä yhteistyötä."

- palaute asiakaskyselyssämme