JOHTAMISEN JA ESIMIESTEN KEHITTÄMINEN

Johtaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Hyvä johtaja tarvitsee itsetuntemusta, osaamista tunnistaa ihmisten erilaisuutta sekä keinoja motivoivaan ja vaikuttavaan vuorovaikutukseen.

Master EASI on pidetty työkalu esimiesten valmentamisessa, koska se

  • auttaa ymmärtämään, miten oma johtamis- ja vuorovaikutustyyli vaikuttaa työyhteisöön
  • avaa selkeästi ja konkreettisesti johdettavien erilaista käyttäytymistä
  • antaa vinkkejä motivoivan työympäristön luomiseen sekä erilaisten ihmisten motivaatiotekijöiden tunnistamiseen 
  • auttaa ymmärtämään ryhmädynamiikan vaikutuksia tiimityöhön
  • antaa henkilökohtaisia ehdotuksia kehittymisen tueksi

 

Takaisin

Valmentaminen ja kehittäminen -sivulle
EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus -sivulle

"EASI on todella vahva työkalu kun haluat tehostaa organisaatiosi tuloksellisuutta. Henkilöstön tunnistaessa vuorovaikutustyylinsä, se osaa huomioida viestinnässään ja toiminnassaan laaja-alaisesti jokaisen yksilönä ja tehostaa näin yhteistyötä. EASI auttaa keskinäisessä kommunikoinnissa, palautteenannossa sekä käytäntöjen ja rutiinien yhteisessä kehittämisessä. Asiakaspalaute EASIsta on ollut huikean hyvää, jokainen asiakkaani on ollut tyytyväinen EASIn tuomiin mahdollisuuksiin nostaa oman organisaationsa toimintaa uudelle tasolle."

Wiki Wikström, Toimitusjohtaja - Leapmoon Oy