TIIMITYÖN JA TYÖILMAPIIRIN KEHITTÄMINEN

Yhteistyön kehittäminen lähtee itsetuntemuksesta, mutta tarvitaan myös keskustelua erilaisista toimintatyyleistä ja tavoista kommunikoida sekä näiden vaikutuksesta tiimityöhön.

Master EASI on koettu erittäin toimivana työkaluna tiimien ja työyhteisöjen valmentamisessa, koska se

  • auttaa ymmärtämään, miten oma käyttäytyminen vaikuttaa työkavereihin
  • avaa konkreettisesti miten erilainen käyttäytyminen ryhmässä ilmenee
  • ohjaa vaikuttavampaan vuorovaikutukseen
  • antaa neutraalin viitekehyksen ja yhteisen kielen keskustella yhteistyön ongelmakohdista
  • mahdollistaa ratkaisuihin tähtäävän keskustelun käymisen rakentavammin

 

TAKAISIN

Valmentaminen ja kehittäminen -sivulle
EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus -sivulle

"Master EASI on hyvä työväline sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn kehittämisessä. Työryhmän aikaansaantikyky on kiinni vuorovaikutusosaamisesta ja miten hyvin kyetään tekemään yhteistyötä. EASI auttaa ymmärtämään miten itse vaikuttaa ja miten muut vaikuttavat minuun. Se auttaa kehittämään omaa työkäyttäytymistä, vuorovaikutusta ja motivaatiota."

Teija Heroja, työnohjaaja ja työyhteisösovittelija - Vivate