online-testit rekrytointienNE tuKENA

HR-asiantuntijat ja yrityspäättäjät tekevät jatkuvasti rekrytointipäätöksiä sekä henkilöstön kehittämiseen liittyviä valintoja. Nämä päätökset on tarpeen tehdä nopeasti - mutta on tärkeää, että ne tehdään myös luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Metis – testi- ja arviointitiedon analysointialusta

Markkinoiden edistyksellisimmät testi- ja arviointimenetelmät toimivat yhdessä monipuolisessa ja silti helppokäyttöisessä järjestelmässä. Metis yhdistää Masterin eri menetelmillä kerätyt tulokset ja mahdollistaa tulosten analysoinnin ja vertailun nopeasti ja helposti antaen päätöksentekoon varmuutta.

Tehokkaaksi ja selkeäksi suunniteltu työskentely Metis-järjestelmässä auttaa HR-ammattilaisia tekemään valintapäätökset tehokkaammin: rekrytointi- ja kehittämispäätöksiin liittyvät kustannukset ja epävarmuus vähenee.

arviointien toteuttaminen on tehty helpoksi 

  • Kaikkia Masterin arviointimenetelmiä käytetään samalla tavoin järjestelmässä (helppo ottaa käyttöön uusia menetelmiä) ja kaikki tieto on yhdessä paikassa
  • HR-ammattilaiset saavat järjestelmästä valmiit raportit ja analyysit päätöksenteon tueksi
  • Arviointiprosessien hoitaminen järjestelmässä on nopeaa ja sujuvaa

Järjestelmään saatavat työpsykologian ammattilaisten kehittämät arviointimenetelmät: 

  • MPA tarjoaa näkemystä henkilön työskentely- ja vuorovaikutustyylin arviointiin
  • EASI kartoittaa henkilön motivaation, vuorovaikutustyylin sekä tiimin dynamiikkaa ja yhteistyömahdollisuuksia
  • ACE selvittää henkilön kyvykkyyden vaativaan ongelmanratkaisuun
  • BRIGHT mittaa työntekijän palveluhenkisyyttä

Lisäksi Metis-järjestelmään voidaan tehdä räätälöityjä testejä asiakkaiden omien tarpeiden mukaan.

OPTO - Liiketoimintalähtöinen arvointitapa nopeuttamaan rekrytointia

OPTOn avulla voit keskittyä henkilövalinnoissa liiketoiminnan ja organisaation tavoitteiden kannalta olennaisiin käyttäytymispiirteisiin sekä henkilön suoritusta ohjaaviin tekijöihin.

Lue lisää

ACE-kykytesti ongelmanratkaisukyvyn mittaamiseen

Suurin osa työtehtävistä edellyttää uuden oppimista, olennaisen erottamista epäolennaisesta ja ongelmanratkaisua. Miten arvioit henkilön todellista potentiaalia menestyä uudessa tehtävässä? ACE-kykytestillä selvität henkilön mahdollisuudet menestyä ja motivoitua tehtävässä.

Lue lisää

MPA-työskentely- ja vuorovaikutustyylin arviointi

HR-ammattilaiset käyttävät MPA-arviointia (Master Person Analysis) rekrytoinneissa tunnistaakseen tarvittavan työskentelytyylin ja vuorovaikutuksen elementtejä. Rekrytointi ja henkilövalinta helpottuvat, kun käytössä on luotettavaa tietoa tuottavat menetelmät.

Lue lisää

BRIGHT-screening-testi palveluhenkisyyden tunnistamiseen

Asiakastyytyväisyys nousee, kun henkilöstölläsi on oikea asenne asiakaspalveluun. Ystävällinen ja tehokas palvelu auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan. BRIGHT-testin avulla voit seuloa parhaat hakijat isostakin hakijamäärästä nopeasti ja tehokkaasti.

Lue lisää

EASI -käyttäytymis- ja motivaatiokartoitus

Tiedätkö, miten motivoida työntekijöitä? Entä miten tukea heitä parhaiten henkilökohtaisessa kehittymisessä? EASI selvittää työntekijöiden käyttäytymis- ja motivaatiotyylin nopeasti, selvittää tiimien potentiaalin ja auttaa yhteistyön ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.

Lue lisää

Metis Assessment and analysis platform

METIS is on-the-go HR analytics that make it easy to test new candidates as well as existing employees. Quickly spot top performers and use hard facts as benchmarks and objective criteria.

Lue lisää