MPA-TYÖSKENTELY- JA VUOROVAIKUTUSTYYLIN ARVIOINTI – TEE VIISAITA VALINTOJA

Menestyvimmät yritykset valitsevat parhaat työntekijät hakijoiden joukosta, tunnistavat heistä potentiaalin kehittyä yrityksessä sekä sitouttavat heidät mahdollistamalla kehittymisen työssä. Miten he sen tekevät?

MPA-henkilöanalyysi auttaa yrityksiä tunnistamaan työnhakijoiden ja työntekijöiden potentiaalin ja kyvyt. MPA:n avulla HR ja esimiehet voivat hoitaa rekrytointia tehokkaammin ja onnistuneemmin sekä vähentää virherekrytointien määrää merkittävästi. 

MPA:n avulla tunnistat tehtävässä menestymisen kannalta tärkeimmät ominaisuudet ja käyttäytymisen. Kun tiedät, mitä etsit, on helpompaa arvioida ehdokkaiden sopivuutta tehtävään sekä esittää täsmällisempiä kysymyksiä työhaastatteluissa. 

MIKÄ MPA ON?

Käyttäytymistä ja vuorovaikutustyyliä arvioiva työpsykologinen online-testi:

  • Luotettava arviointi sekä sisäisiin että ulkoisiin rekrytointeihin
  • Hyödyllistä tietoa haastatteluoppaan, esimiehen raportin ja palauteraportin muodossa 
  • Auttaa määrittelemään tehtävässä menestymisen kannalta tärkeimmät ominaisuudet
  • Täydentää hakuprosessin aikana saatua kuvaa hakijasta
  • Voit vertailla hakijoita objektiivisemmin
  • Psykologien kehittämä, kansainvälisten testistandardien mukaan rakennettu ja Suomeen normitettu

MPA:n tuloksia voit hyödyntää rekrytoinnin lisäksi perehdytyksessä, seuraajasuunnittelussa ja kehittämispäätösten tukena. 

Lue lisää:

Asiakastarina Vahinkovakuutusyhtiö If

Varmista onnistunut henkilövalinta, tuo lisäarvoa organisaatiollenne ja vältä kalliit virherekrytoinnit

HENKILÖSTÖJOHTAJA - POOLIA

LUE LISÄÄ MPA-ESITTEESTÄ

Lataa Tästä