Tervetuloa arviointiin osallistujan sivustolle

Näiltä sivuilta saat tietoa kuinka valmistautua ja mitä odottaa, kun olet tekemässä henkilöarviointiin liittyviä kyselylomakkeita/testejä.

Henkilö- tai soveltuvuusarviointeja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan tietoa työtehtävään tai rooliin sopivuudestasi tietyn organisaation tarpeisiin nähden. Arviointeja voidaan käyttää myös itsetuntemuksen lisäämiseen ja käyttäytymisen kehittämiseen. Oikein käytettyinä arviointien tulisi tarjota sekä sinulle että mahdolliselle työnantajallesi parempi näkemys siitä, kuinka sinun osaamisesi, työskentelytapasi ja vuorovaikutustyylisi sopii organisaation vaatimuksiin, ja kuinka tämä vaikuttaa yhteistyöhönne tulevaisuudessa.

Yleisimmin käytetyt arviointimenetelmät, joita organisaatioissa käytetään mittaavat kykyjä ja persoonallisuuden ominaisuuksia.

"sopivuuden" tärkeys

Yleensä ihmiset tuntevat olonsa epämukavaksi tai stressaantuneeksi, jos he jatkuvasti kohtaavat liian monimutkaisia ongelmia tai heidän tulee käyttäytyä työssään heidän luontaisesta käyttäytymistyylistään poikkeavalla tavalla. Tästä syystä on tärkeää ymmärtää arviointitulosten ja työtehtävän vaatimusten yhteensopivuus riittävän hyvin.

Yleisimmät työpsykologiset testit mittaavat kyvykkyyttä ja persoonallisuutta: 

KYKYTESTIT

Kykytesteillä selvitetään kyvykkyyttäsi monimutkaiseen päättelyyn: Kuinka vaikeita ongelmia pystyt ratkomaan oikein? Tämä on useimmissa työtehtävissä kriittisen tärkeää.

ACE: Masterin ACE-testi (Adjustable Competence Evaluation) tarkastelee sinun loogista, analyyttista päättelykykyäsi. Tämän kaltaista päättelyä käytämme jokapäiväisissä työtehtävissä selviytyäksemme monimutkaisista tilanteista ja vaatimuksista. ACE-testiä käytetään pääasiallisesti rekrytoinneissa

PERSOONALLISUUSKYSELYT

Persoonallisuuskyselyt tarkastelevat sinun yksilöllistä käyttäytymisvaihteluasi ja mieltymyksiäsi muihin verrattuna. Käyttäytymispreferenssit harvoin kuvaavat sinun tapaasi käyttäytyä kaikkialla ja joka tilanteessa, vaan ne osoittavat sinulle tyypillisimmän käyttäytymistavan tilanteissa, joissa et tarkoituksellisesti pyri muokkaamaan käyttäytymistäsi.

OPTO: Kyselylomake sisältää väittämiä, jotka mittaavat persoonallisuutta Big Five- mallin pohjalta tarkasteltuna. OPTO on suunniteltu tukemaan rekrytointi- ja henkilövalintaprosesseja. Se soveltuu myös yksilöiden valmennus- ja kehittämistarpeisiin. 

MPA: Master Person Analysis on persoonallisuuskysely, joka kuvaa käyttäytymispreferenssejäsi käyttämällä yhdeksää erilaista skaalaa. Sitä käytetään sekä rekrytointeihin että kehittämistarkoituksiin. 

EASI: Master EASI on kehittämisen työkalu, joka on tarkoitettu yksilöiden ja ryhmien vuorovaikutuksen parantamiseen. EASI sisältää käyttäytymistyylin ja motivaatiotyylin tarkastelun. EASI pohjautuu viiden faktorin malliin (Five-factor model).

SCREENING-TESTIT

Screening- eli esikarsintatarpeisiin voidaan käyttää kyselylomakkeita, jotka on laadittu tiettyjä käyttäytymistarpeita ajatellen. Screening-testien etuna on puolueettomuus ja hakijoiden tasapuolinen kohtelu. 

BRIGHT: Masterin BRIGHT-testi on laadittu asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin hakevien henkilöiden esikarsintaan. Testi sisältää väittämiä, joiden perusteella selvitetään hakijan asennoitumista asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin. 

Hyvä valmistautuminen

Hyvä valmistautuminen on tärkeää tulosten kannalta. Tällä sivulla on ohjeita, jotka useimmat arviointiin osallistujat ovat havainneet hyödyllisiksi.

Lue lisää

Voinko parantaa tulostani harjoittelemalla?

Haluan tehdä ensin harjoitustehtäviä

Lue lisää

Tein samankaltaisen testin, mutta sain erilaisen tuloksen

Miksi Masterin arviointimenetelmän tulos oli erilainen kuin toisen arvioinnin tulos, johon osallistuin aiemmin?

Lue lisää

Miksi minun täytyy osallistua arviointiin?

Miksi henkilöarviointeja tehdään?

Lue lisää

Arviointien oikeudenmukaisuus

Arvioinneissa tulisi aina kohdella osallistujia oikeudenmukaisesti.

Lue lisää